Produse pentru construcții – certificare – Marcaj CE – DOP

Unele Produse pentru Construcții au un standard clar cu anexă ZA în care sunt specificate sistemele de Certificare..

Aceste produse se introduc cu următoarele documente în funcție de sistemul de certificare

Sistem 1:

Certificat de Conformitate și Declarație de Performanță (Organism extern notificat – NANDO)

Sistem 2/2+:

Certificat Conformitate – Controlul Producției în Fabrică și Declarație de Performanță (Organism extern notificat – NANDO)

Sistem 3:

Raport de încercări emis de un Laborator Notificat Nando + Declarație de Performanță (Organism extern Notificat – NANDO)

Sistem 4:

Raport de încercări emis de Producător sau extern + Declarație de Performanță