Noutati / Legislatie

Unele Produse pentru Construcții au un standard clar cu anexă ZA în care sunt specificate sistemele de Certificare.. Aceste produse se introduc cu următoarele documente în funcție de sistemul de certificare Sistem 1: Certificat de Conformitate și Declarație de Performanță (Organism extern notificat - NANDO) Sistem 2/2+: Certificat Conformitate – Controlul Producției în Fabrică și Declarație de Performanță (Organism extern notificat - NANDO) Sistem 3: Raport de încercări emis de un Laborator...

Pentru toate produsele pentru construcții încercările de laborator sunt esențiale ca bază pentru toate informațiile din documentele tehnice și de calitate. Orice producător trebuie să justifice toate informațiile tehnice ale produsului înainte că acesta să fie utilizat în construcții prin încercări inițiale și periodice. Încercările inițiale de...