Servicii

I. CONSULTANŢǍ

S.C. MAN Quality&Conformity CONSTRUCT S.R.L. poate sǎ ofere servicii de consultanţǎ privind introducerea şi utilizarea corectǎ pe piaţǎ a tuturor produselor pentru construcţii:

Verificare conformitate documente tehnice şi de calitate, aplicare marcaj CE

Elaborare verificare dosare uzinare – trasabilitate - producţie

Verificarea respectǎrii sistemelor de certificare conform standardelor europene în vigoare

Elaborare documente necesare respectǎrii legislaţiei europene şi naţionale în construcţii

Prezentare-instruire-conştientizare standarde europene

Dirigenţie de şantier / RTE / Expertize tehnice

Soluţii remediere defecte

Resurse umane – pregatire, instruire tineri ingineri în domeniul calitǎţii şi nu numai

II. AGREMENTARE ÎN CONSTRUCŢII

S.C. MAN Quality&Conformity CONSTRUCT S.R.L. împreunǎ cu partenerii şi experţii noştri putem sǎ stabilim necesitatea agrementǎrii produselor şi procedeelor pentru construcţii, şi sǎ le realizǎm în condiţii de maximǎ conformitate:

Pregatire, elaborare şi verificare dosare agrementare

Încercari de laborator / verificare rapoarte

Elaborare/verificare documente de introducere corectǎ pe piaţǎ în urma agrementǎrii

III. CERTIFICARE – marcaj CE

S.C. MAN Quality&Conformity CONSTRUCT S.R.L. împreuna cu partenerii şi experţii noştri putem sǎ realizǎm audituri în vederea Certificǎrii produselor pentru construcţii în conformitate cu standardele europene armonizate:

Pregatire, elaborare şi verificare dosare certificare

Încercari de laborator / verificare rapoarte

Audituri de specialitate

Elaborare/verificare documente de introducere corectǎ pe piaţǎ în urma certificǎrii

Marcare – etichetare – documente livrare

IV. LABORATOR

S.C. MAN Quality&Conformity CONSTRUCT S.R.L. împreunǎ cu partenerii şi experţii noştri putem sǎ realizǎm orice încercare/testare a materialelor şi elementelor pentru construcţii în conformitate cu standardele naţionale şi europene armonizate şi orice altǎ specificaţie tehnicǎ

Stabilire incercari necesare – metode – testare - interpretare rezultate - conformitate

Elaborare rapoarte /verificare-cercetare

Verificarea conformitǎţii rezultatelor cu standardele si specificaţiile tehnice în vigoare

V. RESURSE UMANE / INSTRUIRE / CURSURI

S.C. MAN Quality&Conformity CONSTRUCT S.R.L. împreunǎ cu partenerii noştri ne dorim sa dezvoltǎm tineri ingineri şi sa-i pregatim în spiritul respectǎrii calitǎţii şi conformitǎţii în construcţii

Evaluare CV-uri

Interviuri de specialitate

Instruire în funcţie de parteneri şi domeniu

Instruire personal în vederea aplicarii corecte a standardelor şi a marcajului CE

Cursuri de specialitate – pregatire şi dezvoltare în domeniu

Sunteți interesați de o colaborare sau aveți nevoie de mai multe informații?