Proiecte / Parteneri

Promovǎm şi colaborǎm cu orice firmǎ în domeniu care respectǎ intocmai legislaţia europeanǎ şi naţionalǎ privind calitatea în construcţii

Promovǎm şi colaborǎm cu laboratoarele de incercǎri implicate în verificarea calitǎţii şi conformitǎţii

Promovǎm şi colaborǎm cu Organismele Notificate şi nu numai care sunt implicate în evaluarea conformitǎţii, a testǎrii şi a supravegherii continue

Suntem deschişi sǎ ajutǎm si sǎ instruim dacǎ este nevoie oricând

Colaborǎm şi ne implicǎm în expertize tehnice în construcţii

Suntem deschişi şi implicaţi în cercetare-dezvoltare

Parteneri

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A. continuă lunga tradiţie de peste şaizeci de ani de cercetare ştiinţifică în construcţii din România, în domeniul produselor, procedeelor, tehnologiilor şi echipamentelor pentru mecanizarea lucrărilor şi instalaţiilor pentru construcţii. ICECON S.A. reprezintă o nouă formă de organizare structurală a institutelor care au desfăşurat această activitate încă din anul 1950, de la înfiinţarea primelor unităţi de cercetare în construcţii din România.

Universitatea Tehnică de Construcții București este o instituție de învățământ superior cu o tradiție îndelungată și cu un prestigiu incontestabil clădit cu trudă și migală de către înaintașii noștri vizionari. Universitatea pregătește specialiști în domeniul ingineriei civile, ingineriei mediului, ingineriei instalațiilor, ingineriei geodezice și ingineriei mecanice pentru construcții.

3M INTERSERV GRUP – Lucrări de construcții; Comerț cu: produse pentru construcții, containere, panouri sandwich.

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO este o asociaţie, persoană juridică româna de drept privat, de interes public, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică care funcționează în baza prevederilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea naţională şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

ASRO este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale.

Înființată cu mai mult de 50 ani în urmă, MC-Bauchemie reprezintă unul dintre producătorii internaționali de top de materiale chimice pentru construcții și tehnologii. Cu mai mult de 2.500 angajați în peste 40 țări, MC este recunoscută pentru soluțiile și tehnologiile sofisticate și avansate.

Membru ASRO

S.C. MAN QUALITY&CONFORMITY CONSTRUCT S.R.L. este membru al Asociaței de Standardizare din România

Certificat Membru ASRO

Sunteți interesați de o colaborare sau aveți nevoie de mai multe informații?