Sisteme de eșafodaje

Autor: Sorin Adrian POPA (lnstitutul de CercetAri pentru Echipamente și Tehnologii ID Construcµi – ICECON S.A., Bucuresti, Romania, e-mail:sorin.popa@icecon)

Scopul unui sistem de eșafodaj este de a permite accesul lucrătorilor la înălțime, oferind un spațiu de lucru confortabil și sigur adecvat lucrării care trebuie efectuată. Acesta trebuie să protejeze persoanele de riscul căderii, să asigure depozitarea în condiții de siguranță a materialelor și echipamentelor, respectiv să protejeze persoanele aflate dedesubt la căderea de obiecte.
În vederea utilizării în șantierele de construcții pentru realizarea anumitor categorii de lucrări (inspecție, intervenții, întreținere și reparații, altele), este obligatorie determinarea și declararea caracterisiticilor de performanță (tehnice, funcționale și de securitate) asociate eșafodajelor de fațadă executate din elemente prefabricate. Pe baza acestor elemente, corespunzător normelor legale aplicabile [9,10] se pot face evaluări asupra conformității elementelor examinate cu cerințele precizate în documentele de referință (standarde, specificații, reglementări), respectiv poate fi confirmată adecvarea pentru utilizare a echipamentului în condiții precizate (capabilitatea tehnică).
Pentru realizarea unei aplicării omogene și coerente a prevederilor legale și reglementărilor tehnice referitoare la cerințele esențiale de performanță aplicabile sistemelor de esafodaje, ICECON INSPECT a documentat și elaborat un sistem unitar de examinare și stabilire a conformității acestor produse.
Acest articol își propune să aducă clarificări referitoare la cerințele esențiale de performanță și metodele de examinare utilizate pentru a determina adecvarea pentru utilizare în condiții precizate (capabilitatea tehnică) a eșafodajelor de fațadă executate din elemente prefabricate.