Articole

Autor: Sorin Adrian POPA (lnstitutul de CercetAri pentru Echipamente și Tehnologii ID Construcµi - ICECON S.A., Bucuresti, Romania, e-mail:sorin.popa@icecon) Scopul unui sistem de eșafodaj este de a permite accesul lucrătorilor la înălțime, oferind un spațiu de lucru confortabil și sigur adecvat lucrării care trebuie efectuată. Acesta...

Autor: Sorin Adrian POPA (lnstitutul de CercetAri pentru Echipamente și Tehnologii ID Construcµi - ICECON S.A., Bucuresti, Romania, e-mail:sorin.popa@icecon) Rezumat: Articolul prezinta corelatiile parametrice intre propietatile fizico-mecanice ale elastomerului, solutia constructiva a izolatorilor seismici din elastomeri si parametrii de performanta care determina capacitatea de utilizare a...