Home / Certificare ISO 9001 / Responsabilitatea managementului / Resurse
   
Produse pentru constructii
Responsabilitatea managementului / Resurse

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI / RESURSE

Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie sa prezinte dovezi ale angajarii in dezvoltarea si implementarea sistemului de management al calitatii si imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia prin:
 • Comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientului si a cerintelor legale; • Stabilirea politicii referitoare la calitate; • A se asigura de faptul ca sunt stabilite obiectivele calitatii; • Conducerea analizelor efectuate de management; • A se asigura de disponibilitatea resurselor.Cerintele clientului trebuie sa fie determinate si satisfacute.


Politica referitoare la calitate trebuie:
 • Sa fie adecvata scopului organizatiei; • Sa includa un angajament pentru satisfacerea cerintelor si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii; • Sa asigure un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii; • Sa fie comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei;
 • Sa fie analizata pentru adecvarea ei continua.Manualul calitatii include:
 • Domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii, detalii si justificari pentru excluderi; • Procedurile documentate stabilite pentru sistemul de management al calitatii sau referiri la acestea;; • O descriere a interactiunii dintre procesele sistemului de management al calitatii.Obiectivele calitatii, inclusiv cele referitoare la produs, sunt stabilite pentru functii si niveluri relevante ale organizatiei. Obiectivele calitatii trebuie sa fie masurabile si in concordanta cu politica referitoare la calitate. Planificarea sistemului de management al calitatii este efectuata pentru indeplinirea cerintelor generale ale sistemului si a obiectivelor calitatii.


Conducerea, managementul de la cel mai inalt nivel, trebuie sa se asigure ca responsabilitatile si autoritatile sunt definite si comunicate in cadrul organizatiei printr-un proces de comunicare adecvat.


Reprezentantul managementului are responsabilitate si autoritate pentru:
 • A se asigura ca procesele necesare sistemului de management la calitatii sunt stabilite, implementate si mentinute; • A raporta managementului de la cel mai inalt nivel despre functionarea sistemului de management al calitatii si despre orice necesitate de imbunatatire; • A se asigura ca este promovata cunoasterea cerintelor clientului; • Legatura cu parti externe in aspecte legate de sistemul de management al calitatii.Sistemul de management la calitatii trebuie analizat la intervale planificate de catre cel mai inalt nivel al organizatiei in scopul verificarii corespondentei, adecvarii si eficacitatii, al imbunatatirii lui permanente pe baza unor analize inregistrate.


Intrari pentru analiza:
 • Rezultatele auditurilor; reactii de la client, performanta proceselor si conformitatea produsului, stadiul actiunilor corective si preventive, rezultatele urmaririi analizelor anterioare; • Schimbari care pot influenta sistemul de management al calitatii; • Recomandarile pentru imbunatatire.Iesiri ale analizei sunt decizii si actiuni referitoare la:
 • Imbunatatirea sistemului de management al calitatii si a proceselor sale; • Imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientului; • Necesitatea de resurse.Leadership stabileste unitatea dintre scopul si orientarea organizatiei. Creeaza si mentine mediul intern in care personalul sa devina implicat in realizarea obiectivelor organizatiei. Conducatorul trebuie sa:
 • Conduca prin exemplu propriu; • Inteleaga si sa actioneze la schimbarile din exterior; • Ia in considerare nevoile pertilor interesate; clienti, proprietari, personal, furnizori, comunitati locale etc; • Conduca prin exemplu propriu; • Stabileasca o viziune clara pentru viitorul organizatiei; • Stabileasca valorile comune si modelele de etica la toate nivelurile organizatiei; • Construiasca increderea si sa elimine teama; • Asigure personalului resursele necesare si libertatea de a actiona cu responsabilitate si raspundere; • Incurajeze si sa recunoasca contributiile personalului; • Promoveze o comunicare deschisa si onesta; • Educe, instruiasca si sa indrume personalul; • Stabileasca obiective si tinte indraznete; • Implementeze strategii de realizare a obiectivelor si tintelor.MANAGEMENTUL RESURSELOR


Organizatia trebuie sa determine si sa puna la dispozitie resursele necesare pentru:
 • Darea in functiune si mentinerea sistemului de management al calitatii si cresterea continua a eficacitatii acestuia; • Indeplinirea cerintelor clientului privind performantele produsului.
Resursele necesare se refera la:
 • resurse umane (competenta pentru asigurarea conformitatii; instruire pentru competenta; constientizarea importantei activitatilor desfasurate); • infrastructura (cladiri - spatii de lucru, utilitati, echipament pentru procese - harware si software si servicii suport transport, comunicatii, sisteme informatice); • mediu de lucru (zgomot, temperatura, umiditate, iluminare).