Home / Certificare ISO 9001 / Realizarea produsului
   
Produse pentru constructii
Realizarea produsului

REALIZAREA PRODUSULUI

1. Planificarea realizarii produsului se face pe baza determinarii:
 • Obiectivelor calitatii si cerintelor pentru produs; • Proceselor, documentelor si resurselor necesare; • Activitatilor de verificare, validare, monitorizare, masurare, inspectie si incercari specifice si de stabilire a criteriilor masurabile pentru acceptarea produsului; • Inregistrarilor doveditoare necesare.Planificarea trebuie sa corespunda metodei de operare a organizatiei.


Planul calitatii este un document care specifica procesele sistemului de management al calitatii si pentru realizarea produsului, resursele, proiectul sau contractul.


2. Relatia cu clientul


Se refera la determinarea si analiza cerintelor referitoare la produs si la comunicarea cu clientul.


Organizatia determina:
 • Cerintele specificate de client pentru produs si livrare (post-garantie, mentenanta, reciclare, eliminare); • Cerintele nespecificate dar necesare pentru folosirea produsului; • Cerintele legale si reglementate aplicabile produsului.Daca analiza cerintelor referitoare la produs arata posibilitatea indeplinirii lor, atunci organizatia poate transmite oferte si accepta contracte sau comenzi etc.


Rezultatele analizei se inregistreaza.


Intre organizatie si client se transmit informatii despre produs, cereri de oferta, contracte, comenzi, amendamente, reactii, reclamatii.


3. Proiectare si dezvoltare


 • Se planifica; adica se stabilesc etapele, se determina analiza, verificarea, si validarea adecvate fiecarei etape, se stabilesc responsabilitati si autoritatea pentru proiectare-dezvoltare, interfetele dintre grupurile implicate (comunicare si responsabilitati) • Intrari pentru proiectare dezvoltare:
  • cerinte de functionare si performanta;
  • cerinte legale si reglementate aplicabile;
  • informatii derivate din proiecte anterioare similare;
  • cerinte esentiale

  • *Cerintele trebuie sa fie complete, fara ambiguitati si necontradictorii.


  Iesiri pentru proiectare dezvoltare:
  • satisfac cerintele de intrare;
  • furnizeaza informatii pentru aprovizionare, productie si furnizarea serviciului (inclusiv detalii pentru pastrare);
  • contin sau se refera la criterii de acceptare a produsului;
  • specifica caracteristicile esentiale pentru utilizare sigura si corecta. • Se analizeaza; adica se evalueaza corespondenta cu satisfacerea cerintelor si se identifica orice probleme si se propun actiuni necesare. Se mentin inregistrari ale rezultatelor analizei si ale actiunilor necesare. • Se verifica conform modalitatilor planificate pentru a se vedea daca iesirile satisfac intrarile si se inregistreaza verificarile. • Se valideaza inainte de livrare, adica exista asigurarea ca produsul satisface cerintele pentru aplicari specifice sau utilizari intentionate. Se inregistreaza rezultatele validarii. • Se controleaza modificarile in proiectare-dezvoltare. Se identifica, se analizeaza (inclusiv efectul modificarilor asupra produsului deja livrat), se verifica si se valideaza. Se inregistreaza actiunile.4. Aprovizionare


Organizatia trebuie sa evalueze si selecteze furnizorii pe baza unor criterii. Se inregistreaza rezultatele.


Informatiile pentru aprovizionare se refera la descrierea produsului si la cerinte pentru aprobarea produsului, a procedurilor, proceselor si echipamentelor, pentru personal, pentru sistemul de management al calitatii.


Organizatia trebuie sa defineasca si sa execute inspectia pentru a se asigura ca produsul aprovizionat satisface cerintele de aprovizionare specificate.


5. Productie si furnizare de servicii


Organizatia trebuie sa planifice si sa realizeze productia si furnizarea de servicii in conditii controlate:
 • Disponibilitatea informatiilor care descriu caracteristicile produsului; • Disponibilitatea instructiunilor de lucru; • Utilizarea echipamentului adecvat; • Disponibilitatea si utilizarea echipamentelor de masurare si urmarire; • Implementarea urmaririi si masurarii; • Implementarea activitatilor de eliberare, livrare si post-livrare.Organizatia trebuie sa valideze orice procese de productie si furnizare servicii pentru a putea solutiona deficientele ce devin evidente dupa utilizarea produsului (validarea este un proces iterativ).


Proprietatea clientului (inclusiv cea intelectuala si referitoare la date personale) pusa la dispozitie pentru a fi utilizata sau incorporata in produs trebuie protejata si pusa in siguranta.


Pastrarea produsului pana la livrare (identificarea, manipularea, ambalarea, depozitatea si protejarea) revin organizatiei.


6. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare


Organizatia trebuie sa determine monitorizarile si masurarile ce trebuie efectuate si echipamanetele necesare. Organizatia trebuie sa stabileasca procesele prin care sa se asigure ca monitorizarile si masurarile stabilite pot fi facute si corespund cerintelor.


Echipamentele trebuie etalonate/verificate la intervale specificate fata de etaloane nationale/internationale sau fata de alta baza care trebuie inregistrata, si protejate impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatele si impotriva deteriorarilor sau degradarilor ce pot apare in timpul manipularii, intretinerii sau depozitarii.