Home / Incercari de laborator / Organizarea activitatii de autorizare
   
Produse pentru constructii
Organizarea activitatii de autorizare

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE AUTORIZARE

ISC lucreaza prin comisii de autorizare la nivelul inspectoratelor teritoriale in constructii.


Comisiile de autorizare se constituie si lucreaza pe baza:
 • Regulamentului de organizare si functionare; • Procedurilor si instructiunilor privind evaluarea laboratoarelor si a personalului de laborator si supravegherea laboratoarelor autorizate (documente elaborate si aprobate de ISC).Componenta comisilor de autorizare se aproba prin dispozitii ale inspectoratului general de stat.


Coordonarea comisilor se realizeaza de ISC printr-un compartiment de specialitate


Etapele pentru autorizare sunt:
 • Depunerea cererii pentru autorizare, a copiei certificatului de inregistrare ONRC si a chestionarului de informare si autoevaluare completat cu precizarea domeniului si a informatiilor relevante; • Analizarea informatiilor de catre comisia de autorizare; • Evaluarea la fata locului (in 30 zile de la acceptarea dosarului) si intocmirea raportului de evaluare de catre evaluatori desemnati de comisia de autorizare. Rezulta procesul verbal de evaluare sau masuri; • Analiza dosarului de evaluare (cerere, chestionar, raport de evaluare, concluzii) de catre comisia de autorizare si eliberarea certificatului de autorizare (Autorizatia); • Supravegherea laboratoarelor autorizate si intocmirea rapoartelor de supraveghere (reevaluare anuala); • Rapoartele de supraveghere, programele de actiuni corective, sesizarile si reclamatiile, alte informatii, analizate periodic de comisia de autorizare pot modifica statutul autorizarii (mentinere, suspendare, limitare, retragere).ISC tine evidenta si transmite semestrial Ministerului rapoarte cu privire la evidenta laboratoarelor autorizate, domeniile de competenta, modificari ale statutului autorizarilor.


Autorizarea si supravegherea costa. Cheltuielile se suporta de catre laboratoarele solicitante.


Laboratoarele sunt obligate sa stabileasca cu clientii limitele de utilizare a rapoartelor de incercari emise.


Laboratoarele sunt de:
 • Gradul I de terta parte, entitate juridica independenta, impartiala si nesupusa niciunei presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care sa poata influenta rezultatele incercarilor; • Gradul II de secunda parte, face incercari si emite rapoarte conform profilurilor din nomenclator, atat pentru operatorul economic de care apartine cat si pentru alte organizatii pe baza de contract; • Grad III de prima parte, face incercari si emite rapoarte conform profilurilor si incercarilor din nomenclator pentru operatorul economic de care apartine..Evaluarea sefului de laborator se face pe baza de chestionar scris (intrebari grila din SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 si din cadrul domeniului de atestare dorit).