Home / Certificare ISO 9001 / Introducere / Domeniu de aplicare
   
Produse pentru constructii
Introducere / Domeniu de aplicare

INTRODUCERE/ DOMENIU DE APLICARE

ISO 9001 stabileste cerinte pentru un sistem de management al calitatii intr-o organizatie microeconomica in scopul realizarii unor produse conforme in legatura cu necesitatile clientului.


ISO 9001, ISO 9000, ISO 9004, ISO 19011 formeaza un ansamblu coerent pentru sistemul de management al calitatii care faciliteaza intelegerea mutuala in comertul national si international. (ISO 9000 Terminologie; ISO 9004 Linii directoare pentru imbunatatirea performantei organizatiei care iau in considerare eficacitatea si eficienta sistemului de management al calitatii; ISO 19011 Indrumari referitoare la auditarea sistemelor de management al calitatii si al mediului)


ISO 9001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

Management: Activitatea si arta de a conduce. Ansamblul activitatiilor de organizare si conducere in scopul adoptarii deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice. Stiinta organizarii si conducerii intreprinderii.


Proiectarea si darea in exploatare a unui sistem de management al calitatii intr-o organizatie sunt influentate de:
 • Mediul organizational, schimbari si riscuri; • Obiectivele specifice; • Produsele (serviciile) pe care le furnizeaza; • Produsele pe care le utilizeaza; • Marimea si structura organizationala.Cerintele sistemului de management al calitatii sunt complementare celor pentru produse.


Dezvoltarea sistemului de management al calitatii se bazeaza pe proces (activitate care utilizeaza resurse si transforma elementele de intrare in elemente de iesire).


Intr-un proces sunt importante:
 • Intelegerea si satisfacerea cerintelor; • Considerarea procesului in functie de valoarea adaugata; • Obtinerea de rezultate privind performanta si eficacitatea procesului; • Imbunatatirea continua a procesului pe baza masurilor obiective.Tuturor proceselor li se poate aplica metodologia PDCA Plan, Do, Check, Action (Planifica, Efectueza, Verifica, Actioneaza).


ISO 9001 specifica cerintele unui sistem de management al calitatii care poate fi utilizat de organizatie in scopuri interne, pentru certificare sau pentru scopuri contractuale.


Standardul stabileste cerinte pentru un sistem de management al calitatii cand o organizatie:
 • are nevoie sa demonstreze ca poate sa furnizeze produse care sa satisfaca cerintele clientului ei, cele legale si reglementate aplicabile; • urmareste sa creasca multumirea clientului prin aplicarea eficienta a sistemului, imbunatatirea lui si prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si cele legale.