Home / Marcaj CE / Etape de verificare
   
Produse pentru constructii
ETAPE PENTRU APLICAREA MARCAJULUI CE DE COMFORMITATE

ETAPE PENTRU APLICAREA MARCAJULUI CE DE COMFORMITATE

1. Clarificari:
 • Definirea produsului • Directive incidente • Cerinte esentiale din directive • Standarde europene armonizate sau nationale incidente • Cerinte esentiale privind siguranta • Deficiente • Organisme desemnate pentru atestare, certificare, conformitate cu directivele UE incidente2. Indeplinirea cerintelor esentiale si asigurare calitatii conform directivelor si daca este cazul conform unui sistem de management al calitatii certificat (QM) EN ISO 9001.


3. Intocmirea documentatiei tehnice.


4. Intocmirea declaratiei de conformitate. Daca este cazul, obtinerea unei atestari a modelului in UE de la un organism desemnat.


5. Aplicarea marcajului CE insotit, daca este cazul, de numarul de identificare al unui organism desemnat si indicarea anului.


6. Pentru marcajul CE curent al unui produs de serie


Supravegherea produselor de catre producator si de catre institutia desemnata pe baza unui sistem QM adecvat pentru produsele certificate.


7. Pentru marcajul CE curent al unui produs de serie:
 • Respectarea modificarilor inprivinta cerintelor esentiale si a standardelor armonizate • Verificarea si certificarea din nou a modificarilor chiar daca cerintele esentiale sau standardele armonizate nu s-au modificatMARCAJUL CE trebuie insotit de:
 • Numele sau marca de identificare a producatorului • Ultimile doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul • Numarul certificatului de conformitate CE (daca este cazul) • Indicatii pentru identificarea carcateristicilor produsului (pe baza de specificatii tehnice) • Indicativele directivelor aplicate