Home / Agrement Tehnic (AT) / Elaborare
   
Produse pentru constructii
ELABORARE AT

ELABORARE AT

Elaborarea AT revine grupelor specializate.


Grupele specializate functioneaza in cadrul organismelor de AT (unitati atestate de cercetare-proiectare sau cu profil similar).


CTPC coordoneaza elaborarea de AT.


Raportorul desemnat de grupa specializata intocmeste dosarul tehnic si proiectul de AT.


a) Dosarul tehnic al AT contine dosarul tehnic preliminar si raportul grupei de specialitate care cuprinde:
 • rezultatele incercarilor efectuate care sustin AT; • interpretari si aprecieri pentru utilizare, durabilitate, etc.; • interpretarea rezultatelor la incercari; • referinte asupra utilizarii, procedeului sau echipamentului; • extras din PV (Proces Verbal) al sedintei de deliberare.b) Proiectul de AT cuprinde:
 • descrierea produsului (pe scurt) si identificarea lui; • domeniul si conditiile de utilizare acceptate cu raportare la reglementarile tehnice in vigoare; • aprecieri cu privire la produs:
  • aptitudinea de exploatare cu indicarea nivelului de calitate;  • durabilitatea (comparativa sau apreciata);  • recomandarea pentru experimentare (daca este cazul);
  • conditii de intretinere;  • parametrii dati de producator pentru fabricatie, controlul productiei si punerea in opera. • conditii de conceptie; • conditii de fabricare; • conditii de livrare; • conditii de punere in opera; • alte conditii din ghiduri tehnice; • concluzii; aprecierea globala FAVORABILA a calitatilor de utilizare conform domeniului prevazut si durata AT.Dupa intocmire, proiectul tehnic de AT se transmite solicitantilor, care in 15 zile transmit grupei specializate acordul sau observatii.


Dupa 15 zile de la primirea acordului sau observatiilor raportorul grupei prezinta colectivului de specialisti:
 • dosarul tehnic de AT; • proiectul de AT; • acordul sau observatiile solicitantului si modul de solutionare; • raport suplimentar (daca este cazul).Dupa clarificari are loc Sedinta de avizare.


Organismul elaborator inainteaza proiectul tehnic de AT secretariatului CTPC pentru verificarea conformitatii cu procedura de AT, avizarea proiectului de AT si emiterea Avizului Tehnic al CTPC.


Procedura se incheie cu aprobarea AT de catre CTPC.


Nota:

 • AT poate fi prelungit, extins sau modificat, suspendat sau retras. • Grupa specializata poate impune solicitantului sa execute incercari experimentale si sa emita un „ Aviz tehnic de experimentare” care va fi inclus in incercarile pentru AT. • Investitorii, proiectantii, executantii, proprietarii si utilizatorii au obligatia de a folosi numai produse cu AT valabile.; • AT romanesc poate fi recunoscut in UE ca ATE (Agrement Tehnic European) daca solicitarea, elaborarea si acordarea lui se fac conform regulilor stabilite de EOTA (Organizatia Europeana pentru AT) sub supervizarea CPC (Comitetul Permanent pentru Constructii de pe langa CE).