Home / Agrement Tehnic (AT) / Dosar tehnic preliminar
   
Produse pentru constructii
DOSAR TEHNIC PRELIMINAR DE AT

DOSAR TEHNIC PRELIMINAR DE AT

Este parte integranta din Dosarul tehnic de AT si cuprinde:


 • Cererea pentru AT. • Acordul producatorului (daca solicitantul este altul decat reperezentantul sau autorizat) cu mentiunea datata "Este abilitat pentru a comercializa produsele noastre in Romania". • Descrierea produsului cu:
  • identificarea clara;  • materialele utilizate; caracteristici si performante;  • fluxul tehnologic de fabricatie, descriere de la materii prime si precizarea planului de control a calitatii;  • caracteristicile si performantele produsului final;  • elemente de constructie la care se poate utiliza cu tehnologia de executie, utilaje necesare, conditii de calitate, reglementari tehnice romanesti ce trebuiesc respectate;  • descrierea modului de punere in opera a elementelor de constructii, utilaje, elemente de inventar, protectia muncii, metode si aparatura de control a calitatii;  • planuri de ansamblu, de detaliu, prospecte. • Documentele tehnice de referinta:
  • documente cu dovezi pentru performantele declarate si explicatii pentru cele ce urmeaza a fi apreciate;  • rapoarte de incercare in laborator sau santier facute de laboratoare acreditate (autorizate) in Romania sau acreditate national in tara de origine;  • date din analize asupra comportarii in timp in conditii de exploatare (pentru prelungirea AT);  • date referitoare la documente tehnice existente (reglementari tehnice, caiete de sarcini) pentru partile sistemului constructiv la care se aplica produsul, precum si AT eliberat pentru produse, procedee sau echipamente din aceeasi familie;  • aprecieri bazatre pe observarea comportarii in exploatare a lucrarilor realizate cu produse similare;  • rezultatele unor studii si calcule facute pe baza masuratorilor experimentale;  • caiete de sarcini pentru fabricatie (punere in opera) impuse detinatorilor de liceente, si modalitati de control a aplicarii lor. • Informatii privind stadiul de implementare a sistemului de management al calitatii (SMC), si/sau a sistemului de control al productiei la producator, adica control pe flux si pe produs finit (Declaratia producatorului pentru existenta si functionarea SMC sau Certificarea SMC) • Avize sau reglementari tehnice in vigoare, pe baza carora produsul este fabricat si utilizat in tara de origine; • AT anterioare (pentru solicitarii de prelungire a valabilitatii AT); • Procesul verbal de omologare interna (pentru Romania):
  • comisia de omologare;  • executie prototip;  • incercari prototip;  • natura productiei ulterioare (unicat, serie) • Avize in conformitate cu reglementarile in vigoare.