Home / Incercari de laborator / Domenii si conditii de autorizare
   
Produse pentru constructii
Domenii si conditii de autorizare

DOMENII SI CONDITII DE AUTORIZARE

Pentru autorizare:
  • Se evalueaza domeniul de activitate adica analizele si incercarile ce pot fi efectuate; unul sau mai multe profiluri si tipuri de analize si incercari pe baza de nomenclator conform procedurii de evaluare;  • Se evalueaza personalul pentru indeplinirea unor functii sau sarcini specifice in activitatea de laborator; pe baza de cerinte pentru nivelul de instruire, specialitatea de formare profesionala, experienta conform procedurii de autorizare.Standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 specifica cerinte generale pentru competenta de a face incercari, etalonari, esantionari prin folosirea de metode standardizate, nestandardizate sau dezvoltate in laborator.


Laboratoarele de incercari in constructii se autorizeaza la solicitarea acestora, pe baza unei evaluari specifice.


Laboratoarele acreditate de organismul national de acreditare se autorizeaza fara alta evaluare. Organismul de acreditare trebuie sa opereze conform SR EN ISO/CEI 17011:2005.


Autorizarea se finalizeaza printr-un "Certificat de autorizare".


Laboratoarele sunt supuse supravegherii permanente prin reevaluari anuale, urmare carora autorizarea se mentine, se suspenda, se limiteaza sau se retrage, dupa caz.