Home / Incercari de laborator / Competenta laboratoarelor
   
Produse pentru constructii
Competenta laboratoarelor

COMPETENTA LABORATOARELOR

Pentru a fi autorizate laboratoarele de analize si incercari trebuie sa indeplineasca cerintele generale de competenta.


1. Organizatorice Organizarea trebuie sa-i permita laboratorului sa faca incercari corecte:
 • Sa aiba structura juridica bine definita si sa fie structurat in unitati tehnice conform profilelor de incercari; • Sa aiba relatii de subordonare care sa nu influenteze rezultatele incercarilor adica sa fie subordonat direct conducerii; • Sa aiba regulament de organizare si functionare si un sistem de management al calitatii; • Fiecare persoana din laborator sa aiba responsabilitati bine definite ca arie si limite si sa dispuna de resursele necesare; • Remunerarea personalului sa nu depinda de rezultatele incercarilor; • Sa dispuna de documentatia tehnica (standarde, norme tehnice, specificatii, instructiuni) si pentru calitate (manual, proceduri, instructiuni, planul calitatii).2. De personal
 • Spatiul si utilitatile trebuie sa fie suficente pentru incercari si sa asigure conditiile impuse de reglementari pentru stocarea si pregatirea probelor inainte si dupa incercari, efectuarea incercarilor, inregistrarea si prelucrarea datelor; • De asemenea, trebuie sa garanteze mentinerea permananta a conditiilor de igiena, temperatura, umiditate, protectie impotriva noxelor si protectia muncii, a mediului si eliminarea influentei factorilor externi; • Accesul trebuie controlat pentru confidentialitatea rezultatelor; • Mobilierul trebuie sa asigure conditiile din standarde pentru arhivare, depozitare, pastrare a materialelor, probe, documentatii.3. De spatiu si mediu
 • Seful de laborator este angajat permanent cu norma intreaga; • Personalul trebuie sa aiba pregatirea tehnica si experienta necesare, sa cunoasca si sa aplice politica si procedurile sistemului de management al calitatii; • Sa existe documente pentru dovedirea competentei profesionale; • Sa existe fisa postului pentru fiecare angajat; • Sa existe program anual de instruire a personalului si dovezi pentru realizare.4. Echipamente de masurare si incercare
 • Gradul de precizie pentru echipamentele de masurare si incercare necesare activitatii este precizat de standarde sau norme tehnice de incercare; • Echipamentele de masurare si incercare trebuie sa aiba viza de verificare si etalonare metrologica valabila (eliberata de o unitate specializata pe baza de contract). Trebuie sa existe set de etaloane daca laboratorul face etalonari; • Laboratorul trebuie sa dispuna de un sistem clar si actualizat de gestionare a echipamentelor de masurare si incercare:  • Evidenta centralizata;  • Fise individuale detaliate pentru aparatura de incercare;  • Evidenta materialelor, produselor si a dispozitivelor auxiliare (inclusiv consumabilele).5. Raportarea rezultatelor


Se face prin rapoarte de incercare conform reglementarilor (contin informatii cerute de metoda, client, interpretarea rezultatelor conform SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007). 6. Proceduri de lucru
 • Se folosesc pentru incercari autorizate metode si moduri de lucru precizate in reglementari tehnice; • Trebuie sa existe proceduri si instructiuni de lucru scrise pentru esantionarea si efectuarea incercarilor (caracteristicile probelor), pastrarea si pregatirea probelor, executarea incercarii, inregistrarea si prelucrarea rezultatelor, buletinul sau raportul de incercare, conditii de acceptare, echipamente de incercare, masurarea incertitudinilor, materiale consumabile, personal responsabil.7. Sisteme de calitate


Laboratorul trebuie sa faca dovada functionarii unui sistem propriu de asigurare a calitatii SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007). 8. Documente administrative
 • Inregistrare, evidenta, arhivare intrari/iesiri; • Sa existe informatii pentru identificarea expeditorului si destinatarului conform codificarii; • Sa se asigure confidentialitatea; • Sa existe conditii sigure de arhivare si pastrare a documentelor.SR EN ISO/CEI 17000:2005 prezinta definitiile specifice referitoare la certificarea si acreditarea laboratoarelor.