Home / Marcaj CE / Agrement Tehnic European
   
Produse pentru constructii
AGREMENTUL TEHNIC EUROPEAN (ETA)

AGREMENTUL TEHNIC EUROPEAN (ETA)

Este o specificatie tehnica armonizata care se acorda pentru produse pentru care nu exista nici un standard european armonizat in vigoare sau nici un standard national recunoscut.


Organismele care elibereaza ETA sunt autorizate si notificate Comisiei Europene si celorlalte state membre de catre Autoritatea competenta in domeniul produselor pentru constructii. Lista lor se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).


Aceste organisme acorda ETA pentru un produs pe baza examinarilor, incercarilor si a unei evaluari a produsului in conformitate cu ghidurile de interpretare a cerintelor esentiale (CTPC pune la dispozitia utilizatorilor, contra cost, versiunea oficiala in limba romana a ghidurilor).