Home / Marcaj CE / Marcaj CE de conformitate
   
Produse pentru constructii
Marcaj CE de conformitate

CE INSEAMNA MARCAJ-CE DE CONFORMITATE

INTRODUCERE


1. Conformitatea produselor pentru constructii este reglementata prin Lege care stabileste:
 • Elaborarea reglementarilor tehnice; • Evaluarea conformitatii; • Supravegherea pietei produselor.2. Produsele pentru constructii se introduc pe piata sau se pun in functiune numai daca:
 • Satisfac cerintele esentiale; • Conformitatea lor a fost evaluata dupa proceduri aplicabile; • Poarta marcajul de conformitate3. Marcajul de conformitate se aplica dupa ce producatorul a asigurat:
 • Proiectarea si realizarea produsului cu respectarea cerintelor esentiale; • Intocmirea si detinerea dosarului tehnic in forma, scopul si pentru perioada prevazute de reglementarile tehnice; • Aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii cu cerintele prevazute in reglementarile tehnice; • Intocmirea declaratiei de conformitate, detinerea rapoartelor de incercare, a certificatelor sau a altor documente care atesta conformitatea.CE INSEAMNA MARCAJ-CE DE CONFORMITATE Comercializarea produselor de materiale de constructii pe piata se poate face liber, in Comunitatea Economica Europeana (CEE), numai cu conditia certificarii conformitatii cu Directivele europene confirmata prin MARCAJ CE sau alt marcaj de conformitate


 • Marcajul CE este un simbol lizibil aplicat de producator sau de un reprezentant autorizat al acestuia pe produs, pe ambalaj sau pe documentele de insotire. Cand un organism notificat este implicat in controlul fazei de productie numarul sau de identificare se aplica pe marcajul CE. • Marcajul CE garanteaza siguranta si sanatatea publica a unui produs confrom Directivelor si Standardelor europene armonizate. • Marcajul CE atesta ca produsele care-l poarta au fost supuse unei proceduri de evaluare a conformitatii prevazuta in Directive. • Marcajul CE confirma capacitatea producatorului de a realiza o productie continua, prin obligatia acestuia de a folosi in conducerea productiei sistemul de management al calitatii ISO 9001. • Marcajul CE se refera la responsabilitatea producatorului pentru conformitatea cu Directivele aplicabile produsului privind proiectarea, fabricarea, asamblarea de subproduse, inclusiv impachetari, prelucrari, etichetari realizate in regie proprie sau de catre terti.